Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Nový kontejner na bioodpad

Nový kontejner na bioodpad

Další - čtvrtý kontejner na bioodpad je nově umístěn u sběrného dvora (viz.foto)

  • Velkoobjemové kontejnery můžete využít na větší množství odpadu ze zahrady: tráva, plevel, seno, sláma, listí, květiny, zelenina a spadané ovoce, hlína z květináčů, kůra, větvě apod. do 30 cm. Odpad z domácnosti: zbytky jídel rostlinného původu, ovoce a zelenina, slupky, vylouhovaný čaj a káva včetně filtračních sáčků, hobliny.

  • Rozhodně sem nevhazujte: kamení, dlouhé větve a pařezy, stavební odpad, tekuté zbytky pokrmů, oleje a tuky, maso, kosti a kůže, uhynulé živočichy, exkrementy, popel z briket a uhlí, jednorázové pleny, nebezpečné látky ani jiný než uvedený biologicky rozložitelný odpad.

  • Další kontejnery na bioodpad se v naší obci nacházejí v Kněhyních - odbočka k RS Kotouč, v Bacově u hřiště a za Sokolovnou

Fotogalerie