Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Poruchy hlásičů obecního rozhlasu

Poruchy hlásičů obecního rozhlasu

Prosíme občany, kteří zaznamenali poruchu hlásiče obecního rozhlasu ve svém okolí, aby podali zprávu na emailovou adresu spravce@prostrednibecva.cz, nebo sms na číslo 604 747 152. Závady, úroveň hlasitosti, nasměrování zvuku nebo jiné technické problémy budou opraveny při plánované celoplošné revizi hlásičů.   

Fotogalerie