Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Postní koncert v kostele sv. Zdislavy

Postní koncert v kostele sv. Zdislavy

V neděli 2.dubna v 15:00 hodin se v kostele sv. Zdislavy uskuteční postní koncert, kde zazní skladby J.S.Bacha, G.Telemanna, F.Schuberta, P.I. Čajkovského, G.Mahlera, J.Bernátka.

Vystupujícími budou: MgA. Jan Bernátek, Terezie Blinková a Jan Blinka.

Jste srdečně zváni!

Bude zde také zahájena sbírka na výstavbu nových píšťálových varhan ve farním kostele sv. Antonína Paduánského na Dolní Bečvě. Přispět můžete i na transparentní účet 2102467778/2010.

Fotogalerie