Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se v České Republice konají ve dnech 7. a 8. června 2024. Voliči budou za Českou Republiku, stejně jako v roce 2019 volit 21 poslanců Evropského parlamentu.

Seznam kandidátů bude zveřejněn 48 dní před volbami na stránce Českého statistického úřadu.

Hlasovací lístky vám budou doručeny nejpozději do 4.6.2024, případně budou k dispozici ve volební místnosti.

Hlasování proběhne:

·  v pátek 7. června 2024 od 14:00 hod. do 22:00 hod.

·  v sobotu 8. června 2024 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

 

Informační leták MVČR k volbám do Evropského parlamentu ZDE

Kdo může volit?

·  Každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let,

·  občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Volič může volit, pokud nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví, a pokud nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Kde mohu volit?

 Svůj hlas může volič odevzdat ve volební místnosti určené podle trvalého bydliště. Pokud chce volit na jiném místě v rámci České Republiky, musí požádat o vydání voličského průkazu, který vám umožní volit v jakémkoli volebním okrsku v rámci země.

Hlasování pro české kandidáty v zahraničí NENÍ možné, hlasování probíhá pouze na území ČR.

 

Voličské průkazy

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

·         osobně na OÚ podle místa trvalého bydliště nejpozději do středy 5. června 2024 do 16:00 hodin 

·         v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky obce Termín doručení obecnímu úřadu je nejpozději do pátku 31. května 2024 do 16:00 hodin.

Vyhotovené voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj,.od čtvrtka 23. května 2024. 

 

Volba do přenosné hlasovací schránky:

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku. (tj.v rámci Prostřední Bečvy)

 

Více informací na www.mvcr.cz

Fotogalerie