Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Výsledky Tříkrálové sbírky 2024 + fotogalerie

Výsledky Tříkrálové sbírky 2024 + fotogalerie

Vedení Charity Valašské Meziříčí upřímně děkuje všem, kteří se do koledování jakýmkoliv způsobem zapojili.

Do kasiček bylo celkově darováno 3 326 571,- Kč, prostřednictvím Online kasičky 15 583,- Kč a na sbírkovém účtu vč. QR plateb  5 945,- Kč (částky jsou uvedeny k 11. 1. 2024). 

V naší obci se vybralo 136 430 Kč.

Celkový výsledek Tříkrálové sbírky 2024 je 3 348 099,- Kč.

 

Velké poděkování patří koordinátorům a organizátorům v obcích a městech v našem regionu, bez kterých by nebylo v našich silách vše zvládnout.

 

Moc děkujeme více než 1 600 koledníkům, kteří vytvořili 411 skupinek a i v nevlídném deštivém počasí přinesli požehnání do domácností a prosili o příspěvek pro potřebné.

 

Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem a školám za vstřícnost a ochotu při realizaci této sbírky. A dále děkujeme také obcím, firmám a společnostem, které sbírku finančně a materiálně podpořily (MP Krásno, a.s., Váhala a spol. s r.o., Pekárna Lešňanka s. r. o., Penzion Staré časy, Obec Valašská Bystřice a další).

 

A především děkujeme všem dárcům, kteří opět otevřeli koledníkům dveře a také svá srdce. Děkujeme za vaše dary, které pomohou tam, kde je to potřeba.

Fotogalerie