Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpráva o odpadovém hospodářství obce za rok 2023

Zpráva  o odpadovém hospodářství obce za rok 2023

Zpráva o odpadovém hospodářství za rok 2023

V minulém roce se nám dařilo minimalizovat směsný komunální odpad, který vyhazujeme do černých popelnic, popř. kontejnerů. Každý občan vyprodukoval průměrně 176 kg tohoto směsného komunálního odpadu. Toto číslo bude vždy vyšší než v obcích, kde nemají tak velký počet rekreačních nemovitostí, jejichž odpad se do této statistiky také započítává. Pozitivní také je, že máme již 50% komunálního odpadu recyklovatelného. Stále však nesplňujeme zákonnou normu, která bude od příštího roku platit a to je 60% recyklovatelná složka a 40% směs. V tomto ohledu netrpělivě vyhlížíme výsledky dotace na pořízení nádob na tříděný odpad, které nám pomohou zvýšit množství recyklovatelného odpadu. Z přehledu příjmů a výdajů lze vyčíst, že naše výdaje na odpadového hospodářství v loňském roce stouply a doplatek obce byl přes 750 tis. Kč. I z tohoto důvodu jsme přistoupili od letošního roku k navýšení místního poplatku za odpad.

Alena Srovnalová

Fotogalerie