Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce 8/2023

Zpravodaj obce 8/2023

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do domácností na Prostřední Bečvě nebo je k dispozici online. Srpnové číslo naleznete ZDE

Ze srpnového čísla vybíráme:

str.1 slovo pana starosty, str.2-3 ze zasedání zastupitelstva, str.4-5 vzpomínka na pana Vaška, str.6- 7 myslivost na Prostřední Bečvě, str.14 Štěpán Vardžák- mistr České republiky.

Fotogalerie