Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce 9/2023

Zpravodaj obce 9/2023

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do domácností na Prostřední Bečvě nebo je k dispozici online. Zářijové číslo naleznete ZDE

Ze zářijového čísla vybíráme:

  • STRZUB i kotlovská kyjaňa jsou na Prostřední Bečvě, str. 1-2

  • Kde právě stavíme, str. 4

  • Historie a současnost místních spolků - Český červený kříž, str. 5-7

  • Pozvánky a Kalendář akcí, str. 9

  • Naše Obec včera a dnes - hotel Zavadilka, str. 11

Fotogalerie