Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj zaří 2022

Zpravodaj zaří 2022

Zpravodaj vydává Obec Prostřední Bečva. Vychází měsíčně v nákladu 670 ks a je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě.

Zpravodaj ke stažení zde.

Vybíráme z tohoto čísla:

  • slovo místostarostky Aleny Srovnalové, s.1-2

  • nabídka práce na pozici Údržbář-řidič, s 3

  • záměr na pronájem kavárny, s. 5

  • sbírka pro rodinu postiženou požárem, s. 5

  • pozvánky na akce, s. 7-9

  • Jak se žilo na Bečvách - řemesla a podnikání - 4. závěrečná část - pilaři, s 12-13

  • Zprávy ze sportu, s. 14-15

Fotogalerie