Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Brána Pusteven

Brána Pusteven

Brána Pusteven je název pro projekt, v rámci kterého u parkoviště na Pustevnách postavíme nízkopodlažní budovu, ve které budou umístěny veřejné záchody, zázemí pro obsluhu parkoviště a informační centrum. Celý projekt počítá také s úpravou zpevněných ploch v okolí budovy a přilehlého horního parkoviště sloužící jako točna autobusu. Předpokládané náklady na projekt jsou 22,5 mil Kč, obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 9,276 mil. Kč a dalších 10 milionů  máme přislíbeno ze Zlínského kraje. Fond Pustevny se pak finančně podílel na vypracování projektové dokumentace, jejíž autoři jsou architekti z ateliéru Henkai architekti.

Na začátku ledna jsme předali staveniště firmě Navláčil, která vyhrála výběrové řízení na realizaci stavby. V současnosti dochází k demolici stávající boudy obsluhy parkoviště a přepojení automatizované parkovacího systému. Vzhledem k nadmořské výšce bude v nadcházejících pracích hrát podstatnou roli počasí, ale věříme, že nám bude přát a vše včas stihneme. Předpokládaná doba dokončení je na podzim 2023, resp. jaře 2024.. Autory projektu jsou architekti z ateliéru Henkai architekti Ing. Arch. Daniel Baroš a Ing. Arch. Michal Vašek.

Architekti vytvořili na stávající cestě jakousi opačnou vstupní bránu, která je definovaná symbolickou zvoničkou, dlážděným povrchem z přírodního kamene a stromy, resp. budovou nové zastávky. Za  ní se nachází autobusová točna, prostor pro parkování autobusů i motorek. Parkoviště pro osobní automobily zůstává ve stávající podobě. Celý prostor doplňuje budova zastávky se zázemím pro obsluhu parkoviště a veřejným WC. Informační centrum/čekárna má velkorysý uzavřený prostor – přes 60m2, je ze dvou stran prosklená a obehnaná ochozem na východě s výhledem do krajiny. Objekt má plochou zatravněnou střechu a je navržen tak, aby co nejlépe zapadl do okolního terénu a byl poměrně nenápadný.

V roce 2022 byla stavba povolena stavebním úřadem.

Projekt získal v květnu 2022 podporu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 9,276 mil. korun. Dalších 10 milionů má Obec Prostřední Bečva přislíbeno Zlínským krajem. Vypracování projektové dokumentace z části finančně podpořil Fond Pusteven.

Autoři fotografií a vizualizací: Henkai architekti.

Fotogalerie