Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Obecní poplatky

ODPADY A PSI

 

Poplatky za popelnice

  • Občan trvale bydlící v obci 550,- Kč/rok.

  • Občan starší 70 let 350,- Kč/rok.

  • Dítě do 2 let věku je od poplatku osvobozeno.

Slevy za tříděný odpad 10 kč za pytel na osobu, maximálně 20 pytlů za rok. Sleva za minimální svoz směsného odpadu až do výše 100 Kč/osoba. Více na https://www.prostrednibecva.cz/odpady

Splatnost 30.9.20xx

 

Poplatek PDO pro rekreační objekty

  • Objekt k individuální rekreaci 550,- Kč/rok.

Splatnost poplatku 30.9.20xx.

 

Tříděný odpad

Obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu (plasty, nápojové kartony - tetrapaky, sklo a papír) dle zveřejňovaného  harmonogramu na pololetí. Pytle na tříděný odpad společně se štítky na jejich označení lze zdarma vyzvednout na Obecnímu úřadě v pokladně či podatelně.

 

Poplatek za psa

Výše poplatku činí 100 kč /psa/rok.

Za druhého a každého dalšího 150 kč/rok

Splatnost do 31.9.20xx

 

 

VODNÉ A STOČNÉ

Cena za dodávku vody

Cena za dodávku pitné vody z obecního vodovodu obce Prostřední Bečva je pro všechny odběratele ve výši :

Cena bez DPH 31,18 Kč/m3

Cena včetně 10% DPH 34,30Kč

Cena stočného :

Cena bez DPH 39,82 Kč/m3

Cena včetně 10% DPH 43,80 Kč

Spatnost poplatku - dle faktury,vyúčtování se provádí pololetně (červenec, leden).

Faktury se vystavují hromadně, stavy vodoměrů je nutné hlásit koncem června pro fakturaci v červenci a koncem prosince pro fakturaci v lednu. 

Výměna vodoměru:

  • Pravidelná výměna ve lhůtě platnosti stanoveného měřidla dle Vyhlášky 345/2002 Sb.: zdarma

  • V případě poškození nebo nefunkčnosti vodoměru dle § 17 Zákona 274/2001 Sb.*) v platném znění (nedostatečná ochrana proti zamrznutí, apod.) je účtován poplatek za výměnu 968,- Kč vč. DPH.

 

*) Upozorňujeme, že jakýkoliv zásah do vodoměru, a to i poškozeného vodoměru, bez souhlasu provozovatele je nepřípustný dle Zákona o vodovodech a kanalizacích.

 

POPLATEK Z POBYTU

Dle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a vyhlášky 4/2021 Obce Prostřední Bečva má ubytovatel povinnost vybrat a následně odvést poplatek z pobytu, který je stanoven na výši 20Kč/osoba za každý i započatý den pobytu s vyjímkou dne počátku pobytu.

Tento neuhrazený poplatek lze vymáhat až 3 roky zpětně.

Každá FO i PO poskytující ubytovací služby v katastru Prostřední Bečvy má povinnosti do 15. dne od data zahájení poskytování ubytování podat správci poplatku (Obci Prostřední Bečva) Oznámení o zahájení ubytování.

Splatnost poplatku je vždy do 15. dne následujícího pololetí (za I. pololetí do 15.7. a za II. pololetí do 15.1.). Platbu lze provést na č.ú. Obce Prostřední Bečva 1771178389/0800, Česká spořitelna Rožnov p/R. (VS vaše IČ a do poznámky prosím uveďte jméno/název organizace a že se jedná o poplatek z pobytu) nebo hotově na pokladně OÚ a to vždy současně s doložením/zasláním Evidence vybraných poplatků z pobytu. 

Nebudou-li poplatky zaplaceny, vyměří správce poplatku (Obec Prostřední Bečva) poplatek platebním výměrem. Nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až trojnásobně.

Odvádějte proto poplatky z pobytu poctivě a včas!!!

 SENIOR A BABY TAXI

Dopravní služba je zajišťována v pracovní dny od 7.00  do 15.00 hod. Přeprava je určena pro občany Prostřední Bečvy starších 65 let a rodiče dětí do tří let. Službu lze objednat na telefonním čísle: 604 706 475 minimálně 1 den předem. Taxi pro zájemce dojede k jeho domu a odveze na tato stanoviště:

  • Prostřední Bečva - centrum obce, Obecní úřad: 40 Kč (cena za cestu tam i zpět)

  • Horní Bečva - centrum obce: 40 Kč (cena za cestu tam i zpět)

  • Rožnov pod Radhoštěm - Poliklinika, Městský úřad, Masarykovo náměstí: 70 Kč (cena za cestu tam i zpět)

  • Valašské Meziříčí - Nemocnice: 130 Kč: (cena za cestu tam i zpět)

Každý uživatel může službu použít 4x měsíčně (Prostřední Bečva, Horní Bečva), 2x měsíčně (Rožnov pod Radhoštěm) a 1x měsíčně Valašské Meziříčí. Taxi na přepravující v daném místě počká, platí se pouze cesta.

Službu pro Obec Prostřední Bečva provozuje pan Pavel Vašut.

KDE, S KÝM A KDY JEDNAT

Obecní úřad Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756 56

Pokladna - Růčková Ivana

tel. 571 612 586, email: pokladna@prostrednibecva.cz

pondělí a středa 07:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30