Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Obecní poplatky

ODPADY A PSI

 

Poplatky za popelnice

 • Občan trvale bydlící v obci 700,- Kč/rok.

 • Občan starší 70 let 500,- Kč/rok.

 • Dítě do 2 let věku je od poplatku osvobozeno.

Slevy za tříděný odpad 5 Kč za pytel na osobu, maximálně 20 pytlů za rok. Více na https://www.prostrednibecva.cz/odpady

Splatnost 30.9.20xx

 

Poplatek PDO pro rekreační objekty

 • Objekt k individuální rekreaci 700,- Kč/rok.

Splatnost poplatku 30.9.20xx.

 

Tříděný odpad

Obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu (plasty, nápojové kartony - tetrapaky, sklo a papír) dle zveřejňovaného  harmonogramu na pololetí. Pytle na tříděný odpad společně se štítky na jejich označení lze zdarma vyzvednout na Obecnímu úřadě v pokladně či podatelně.

 

Poplatek za psa

Výše poplatku činí 100 kč /psa/rok.

Za druhého a každého dalšího 150 kč/rok

Splatnost do 31.9.20xx

 

 

VODNÉ A STOČNÉ

Cena za dodávku vody

Cena za dodávku pitné vody z obecního vodovodu obce Prostřední Bečva je pro všechny odběratele ve výši :

Cena bez DPH 31,52 Kč/m3

Cena včetně 12% DPH 35,30 Kč

Cena stočného :

Cena bez DPH 39,82 Kč/m3

Cena včetně 12% DPH 44,60 Kč

Splatnost poplatku - dle faktury,vyúčtování se provádí pololetně (červenec, leden).

Faktury se vystavují hromadně, stavy vodoměrů je nutné hlásit koncem června pro fakturaci v červenci a koncem prosince pro fakturaci v lednu. 

Výměna vodoměru:

 • Pravidelná výměna ve lhůtě platnosti stanoveného měřidla dle Vyhlášky 345/2002 Sb.: zdarma

 • V případě poškození nebo nefunkčnosti vodoměru dle § 17 Zákona 274/2001 Sb.*) v platném znění (nedostatečná ochrana proti zamrznutí, apod.) je účtován poplatek za výměnu 968,- Kč vč. DPH.

 Tvrdost dodávané vody:

 • Protokol o zkoušce pitné vody ZDE

 • článek o tvrdosti naší vody ZDE

*) Upozorňujeme, že jakýkoliv zásah do vodoměru, a to i poškozeného vodoměru, bez souhlasu provozovatele je nepřípustný dle Zákona o vodovodech a kanalizacích.

 

POPLATEK Z POBYTU

Dle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a vyhlášky Obce Prostřední Bečva má ubytovatel povinnost vybrat a následně odvést poplatek z pobytu, který je stanoven na výši 20Kč/osoba za každý i započatý den pobytu s výjímkou dne počátku pobytu. (Metodika MVČR k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku z pobytu ZDE )

Tento neuhrazený poplatek lze vymáhat až 3 roky zpětně.

Každá FO i PO poskytující ubytovací služby v katastru Prostřední Bečvy má povinnosti do 15. dne od data zahájení poskytování ubytování podat správci poplatku (Obci Prostřední Bečva) Oznámení o zahájení ubytování.

Splatnost poplatku je vždy do 15. dne následujícího pololetí (za I. pololetí do 15.7. a za II. pololetí do 15.1.). Platbu lze provést na č.ú. Obce Prostřední Bečva 1771178389/0800, Česká spořitelna Rožnov p/R. (VS vaše IČ a do poznámky prosím uveďte jméno/název organizace a že se jedná o poplatek z pobytu) nebo hotově na pokladně OÚ a to vždy současně s doložením/zasláním Evidence vybraných poplatků z pobytu. 

Nebudou-li poplatky zaplaceny, vyměří správce poplatku (Obec Prostřední Bečva) poplatek platebním výměrem. Nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až trojnásobně.

Odvádějte proto poplatky z pobytu poctivě a včas!!!

 SENIOR A BABY TAXI

Dopravní služba je zajišťována v pracovní dny od 7.00  do 15.00 hod. Přeprava je určena pro občany Prostřední Bečvy starších 65 let a rodiče dětí do tří let. Službu lze objednat na telefonním čísle: 604 706 475 minimálně 1 den předem. Taxi pro zájemce dojede k jeho domu a odveze na tato stanoviště:

 • Prostřední Bečva - centrum obce, Obecní úřad: 40 Kč (cena za cestu tam i zpět)

 • Horní Bečva - centrum obce: 40 Kč (cena za cestu tam i zpět)

 • Rožnov pod Radhoštěm - Poliklinika, Městský úřad, Masarykovo náměstí: 70 Kč (cena za cestu tam i zpět)

 • Valašské Meziříčí - Nemocnice: 130 Kč: (cena za cestu tam i zpět)

Každý uživatel může službu použít 4x měsíčně (Prostřední Bečva, Horní Bečva), 2x měsíčně (Rožnov pod Radhoštěm) a 1x měsíčně Valašské Meziříčí. Taxi na přepravující v daném místě počká, platí se pouze cesta.

Službu pro Obec Prostřední Bečva provozuje pan Pavel Vašut.

KDE, S KÝM A KDY JEDNAT

Obecní úřad Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756 56

Pokladna - Růčková Ivana

tel. 571 612 586, email: pokladna@prostrednibecva.cz

pondělí a středa 07:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30