Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

FOND MALÝCH PROJEKTŮ - spolupráce obcí Divinka a Prostřední Bečva

FOND MALÝCH PROJEKTŮ - spolupráce obcí Divinka a Prostřední Bečva

Projekt v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom: Spoločná ochrana našich hodnôt.

Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia a návštevníci SK-CZ cezhraničného regiónu, ktorí sa zúčastnia spoločných podujatí v rámci projektu, resp. budú využívať vybudované prvky infraštruktúry na zintenzívnenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva

- Podrobné informácie o projekte nájdete ZDE

Cieľom projektu je zachovanie, rozvoj, prezentácia, zvýšenie využitia slovensko-českého prírodného ako i kultúrneho dedičstva. Dosiahnuť to chceme zatraktívnením regiónu – vybudovaním náučného turistického chodníka s tabuľami o spoločnom dedičstve i s využitím QR kódov, vybudovaním oddychovo – prezentačného objektu pre turistov na tejto trase,  organizáciou troch spoločných SK-CZ podujatí zachovania a prezentácie spoločného dedičstva.

Rozpočet projektu: 34 574,95 Eur

Zdroje ERDF: 29 388,70 Eur

Zdroje štátneho rozpočtu SR: 3 457,49 Eur

 

 

Fotogalerie