Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce 12/2023

Z prosincového čísla vybíráme: str.1 úvodní slovo paní místostarostky str.2-3 rozhovor s novou paní ředitelkou MŠ Michaelou Valčíkovou str.5 historie a současnost SAKUMPIKUM str.10-11 novinky z MŠ a ZŠ str.13 dárci krve kolem nás str.14-15 sportovní novinky

Vyvěšeno:  4. 12. 2023
Vyvěšeno do:  4. 12. 2055

Soubory ke stažení

Zpravodaj_prosinec.pdf