Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Sběr použitého kuchyňského oleje

Sběr použitého kuchyňského oleje

Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat s použitým kuchyňským olejem, když na něm usmažíte k obědu řízky, hranolky nebo smažák?

Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho! Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím životní prostředí! 

Před sběrným dvorem je nová nádoba na jedlý olej – černá popelnice firmy FRITEX. Lze zde vkládat pouze zbytky jedlého oleje a tuků v PET lahvích. 

• Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do PET lahve a řádně ji uzavřete!

• Pak ji odneste na sběrné místo  a vložte do naší označené sběrné nádoby.
• Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i sobě a naší obci, která peníze, které za olej od firmy Fritex dostane, může využít pro rozkvět obce.
• Firma Fritex olej využije jako druhotnou surovinu, tím společně ochráníme naše životní prostředí.

Fotogalerie