Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.

Srpen 2019

Zpravodaj obce 8/2019

V srpnovém zpravodaji si přečtete informace z červnového zasedání zast...
Vyvěšeno: 1. 8. 2019
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červenec 2019

Zpravodaj obce 7/2019

V červencovém zpravodaji se dozvíme jaké bude Bečvanské léto, co se ře...
Vyvěšeno: 1. 7. 2019
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červen 2019

Zpravodaj obce 6/2019

V červnovém zpravodaji si přečtete jak se obci daří čerpat dotace, ohl...
Vyvěšeno: 1. 6. 2019
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Květen 2019

Zpravodaj obce 5/2019

V květnovém zpravodaji si přečtete projednávané informace z březnového...
Vyvěšeno: 1. 5. 2019
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Duben 2019

Zpravodaj obce 4/2019

V dubnovém zpravodaji se ohlédneme za proběhlou besedou s Vladimírou K...
Vyvěšeno: 1. 4. 2019
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Březen 2019

Zpravodaj obce 3/2019

V březnovém zpravodaji se dozvíte informace ze zasedání zastupitelstva...
Vyvěšeno: 1. 3. 2019
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Únor 2019

Zpravodaj obce 2/2019

V únorovém zpravodaji se seznámíte s chystanými projekty v obci, dočte...
Vyvěšeno: 1. 2. 2019
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Leden 2019

Zpravodaj obce 1/2019

V lednovém zpravodaji si přečtete zprávy ze zastupitelstva, přehled sv...
Vyvěšeno: 1. 1. 2019
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Fotogalerie