Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.

Listopad 2017

Zpravodaj obce 11/2017

Listopadový zpravodaj vám nabízí výsledky hlasování na Prostřední Bečv...
Vyvěšeno: 1. 11. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Říjen 2017

Zpravodaj obce 10/2017

Přečtěte si ambiciózní rozhovor s tenistkou Karolínou Kubáňovou, o pře...
Vyvěšeno: 1. 10. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Září 2017

Zpravodaj obce 9/2017

V podzimním čísle zpravodaje se dočtete o životním příběhu Franka Radm...
Vyvěšeno: 1. 9. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Srpen 2017

Zpravodaj obce 8/2017

V letním čísle zpravodaje doporučujeme přečíst si úvodní slovo starost...
Vyvěšeno: 1. 8. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červenec 2017

Zpravodaj obce 7/2017

Přečtěte si v prázdninovém čísle bečvanského zpravodaje rozhovor s Jos...
Vyvěšeno: 1. 7. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červen 2017

Zpravodaj obce 6/2017

Ve zpravodaji si můžete přečíst o tradiční výstavě koní na Valašsku, o...
Vyvěšeno: 1. 6. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Květen 2017

Zpravodaj obce 5/2017

V květnovém čísle prostřednobečvanského zpravodaje najdete zajímavé čl...
Vyvěšeno: 1. 5. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Duben 2017

Zpravodaj obce 4/2017

V březnovém zpravodaji si můžete přečíst například zprávy ze zasedání ...
Vyvěšeno: 1. 4. 2017
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Fotogalerie