Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.

Únor 2022

Zpravodaj obce 2/2022

- Prostřednobečvanský plán rozvoje, s. 1-3 - Prosincové zasedání...
Vyvěšeno: 1. 2. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Leden 2022

Zpravodaj obce 1/2022

- slovo místostarostky Aleny Srovnalové, s. 1 - Kalendář svozu o...
Vyvěšeno: 1. 1. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Prosinec 2021

Zpravodaj obce 12/2021

- Slovo starosty, s. 1-2 - Uspávání broučků, s. 3 - Slavnostn...
Vyvěšeno: 1. 12. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Listopad 2021

Zpravodaj obce 11/2021

- zasedání zastupitelstva, s.2-3 - výlsedky voleb do Poslanecké sněmov...
Vyvěšeno: 1. 11. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Říjen 2021

Zpravodaj obce 10/2021

- První veřejné fórum Obce Prostřední Bečva, s.1-2 - Kde právě s...
Vyvěšeno: 1. 10. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Září 2021

Zpravodaj obce 9/2021

- Obec získala dotaci ve výši 18 mil. Kč na stavbu chodníku, s.1 - ...
Vyvěšeno: 1. 9. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Srpen 2021

Zpravodaj obce 8/2021

- Tvorba strategického plánu 2022-2030, s. 1 - Kde stavíme, s.2 ...
Vyvěšeno: 1. 8. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červenec 2021

Zpravodaj obce 7/2021

Červencový zpravodaj představí podobu nových autobusových zastávek, Z-...
Vyvěšeno: 1. 7. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Fotogalerie