Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.

Červenec 2022

Zpravodaj obce 7/2022

Vybíráme z tohoto čísla: Fotbalisté postoupili do I. A třídy, s.1 Zm...
Vyvěšeno: 7. 7. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Květen 2022

Zpravodaj obce 6/2022

Výstava koní na Valašsku, s. 1 Oznámení obecního úřadu a kde právě st...
Vyvěšeno: 26. 5. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Zpravodaj obce 5/2022

-slovo redaktorky zpravodaje Adély Opletalové, str. 1 -dvacáté zasedá...
Vyvěšeno: 1. 5. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Březen 2022

Zpravodaj obce 4/2022

- slovo starosty Ing. Radima Gálika, str. 1-2 - dění v obci, kde stav...
Vyvěšeno: 30. 3. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Zpravodaj obce 3/2022

- Slovo redaktorky zpravodaje Adély Opletalové, s. 1 - Umístění zpravo...
Vyvěšeno: 1. 3. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Únor 2022

Zpravodaj obce 2/2022

- Prostřednobečvanský plán rozvoje, s. 1-3 - Prosincové zasedání...
Vyvěšeno: 1. 2. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Leden 2022

Zpravodaj obce 1/2022

- slovo místostarostky Aleny Srovnalové, s. 1 - Kalendář svozu o...
Vyvěšeno: 1. 1. 2022
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Prosinec 2021

Zpravodaj obce 12/2021

- Slovo starosty, s. 1-2 - Uspávání broučků, s. 3 - Slavnostn...
Vyvěšeno: 1. 12. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Fotogalerie