Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.

Srpen 2021

Zpravodaj obce 8/2021

- Tvorba strategického plánu 2022-2030, s. 1 - Kde stavíme, s.2 ...
Vyvěšeno: 1. 8. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červenec 2021

Zpravodaj obce 7/2021

Červencový zpravodaj představí podobu nových autobusových zastávek, Z-...
Vyvěšeno: 1. 7. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Červen 2021

Zpravodaj obce 6/2021

V šestém čísle zpravodaje tohoto roku najdeme pozvánku na Obecní slavn...
Vyvěšeno: 1. 6. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Květen 2021

Zpravodaj obce 5/2021

Květnový zpravodaj přináší ohlédnutí za Prostřednobečvanským gruntován...
Vyvěšeno: 1. 5. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Duben 2021

Zpravodaj obce 4/2021

Čtvrté číslo zpravodaj zve k návštěvě liduprázdných Pusteven, přináší ...
Vyvěšeno: 1. 4. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Březen 2021

Zpravodaj obce 3/2021

V březnovém zpravodaji najdete informace ze zasedání zastupitelstva, o...
Vyvěšeno: 1. 3. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Únor 2021

Zpravodaj obce 2/2021

Únorový zpravodaj přináší zprávy ze zasedání zastupitelstva, informace...
Vyvěšeno: 1. 2. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Leden 2021

Zpravodaj obce 1/2021

První číslo zpravodaje roku 2021 přináší přehled termínů svozu odpadu ...
Vyvěšeno: 1. 1. 2021
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Fotogalerie