Informace: +420 571 643 229 | online podatelna | online dotaz

Zpravodaj obce

Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192.
Náklad: 670 ks, celobarevně. Vychází 1x měsíčně. Je roznášen do všech domácností na Prostřední Bečvě zdarma a elektronicky dostupný na webu obce.
Inzerce - ceník viz. fotogalerie na konci stránky. Příjem inzerce: zpravodajpb@gmail.com.
Uzávěrka listu vždy 18. v měsíci. Zpravodaj vychází na konci měsíce.
Odpovědná redaktorka: Adéla Opletalová, zpravodajpb@gmail.com.

Duben 2020

Zpravodaj obce 4/2020

V dubnovém zpravodaji budete informováni o opatřeních ohledně koronavi...
Vyvěšeno: 20. 4. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Březen 2020

Zpravodaj obce 3/2020

Březnové číslo přináší informace o jednání zastupitelstva, probíhající...
Vyvěšeno: 1. 3. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Únor 2020

Zpravodaj obce 2/2020

V únorovém čísle zpravodaje se dozvíte výsledky Tříkrálové sbírky, př...
Vyvěšeno: 1. 2. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Leden 2020

Zpravodaj obce 1/2020

V prvním čísle zpravodaje roku 2020 se seznámíte s připravovanými pro...
Vyvěšeno: 1. 1. 2020
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Prosinec 2019

Zpravodaj obce 12/2019

V posledním letošním vydání zpravodaje se seznámíme s realizovanými p...
Vyvěšeno: 1. 12. 2019
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Listopad 2019

Zpravodaj obce 11/2019

Z listopadového čísla zpravodaje se dozvíme o čem jednalo zastupitelst...
Vyvěšeno: 1. 11. 2019
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Říjen 2019

Zpravodaj obce 10/2019

Řijnové číslo zpravodaje vám přináší shrnutí oprav komunikací v letníc...
Vyvěšeno: 1. 10. 2019
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Září 2019

Zpravodaj obce 9/2019

V zářijovém čísle prostřednobečvanského zpravodaje najdete ohlédnutí z...
Vyvěšeno: 1. 9. 2019
Vyvěšeno do: dlouhodobě

Fotogalerie